LifeFree.pl

Ludzie

Dobiała Teresa 2

Teresa Dobiała

Terapeuta
Psychoterapeuta. Pracuje z ustawieniami systemowymi rodzin wg Berta Hellingera. To głęboka i efektywna terapia.
Domańska Aneta 1

Aneta Domańska

Coach
Doskonalenie szeroko rozumianych umiejętności personalnych i rozwój osobisty oraz świadomość swojego potencjału to główne cele jej pracy z klientem jako coach.
Domańska Katarzyna 1

Katarzyna Domańska

Terapeuta
Jest psychologiem (specjalność kliniczna), dyplomowanym psychoterapeutą oraz pedagogiem, pracuje w Poznaniu.
Dönmez Elżbieta 2

Elżbieta Dönmez

Coach, Trener
Jest coachem, trenerem i bizneswoman. Od 16 lat pracuje prowadząc własny biznes, szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej i motywacji wewnętrznej.
Drabek Anna 1

Anna Drabek

Coach, Terapeuta
Psychoterapeuta, coach. Posiada międzynarodowe uprawnienia do wykonywania zawodu Coacha w 81 krajach. Autorka wielu programów rozwojowych, występuje jako ekspert w mediach.
Drozd Magdalena 2

Magdalena Drozd

Terapeuta
Psychoterapeuta z doświadczeniem pracy z młodymi dorosłymi pochodzącymi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym czy ze środowisk dysfunkcyjnych z innych przyczyn, z „ludźmi ulicy” oraz z osobami wykluczonymi społecznie.
Drozd-Demska Blanka 1

Blanka Drozd-Demska

Terapeuta
Psychoterapeuta. Pracuje z ludźmi różnych wyznań, poglądów i orientacji seksualnej.
Duchnowska Ewa 1

Ewa Duchnowska

Terapeuta
Jest psychoterapeutą, mediatorem rodzinnym oraz specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.
Duda Aleksandra 1

Aleksandra Duda

Terapeuta
Jako psychoterapeuta prowadzi gabinety w Tarnowskich Górach i Gliwicach.
Duda Anna 1

Anna Duda

Terapeuta
Pracuje jako psycholog i psychoterapeuta na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz prowadzi prywatną praktykę w Katowicach.