LifeFree.pl

Aleksandra Grudzień

Grudzień Aleksandra
Imię i nazwisko: Aleksandra Grudzień Profesja: Terapeuta
Strona www: http://psychoterapia-sensus.pl
E-mail: psychoterapia.sensus@op.pl
Telefon: 693 882 263
Facebook: https://web.facebook.com/osrodek.sensus?_rdc=1&_rdr

Doświadczenie:

Wykształ­cenie zdobywała na Wydziałach Psychologii i Pedagogiki oraz Prawa i Administracji Uniwer­sytetu Śląskiego w Katowicach, a następ­nie na studiach podyplomowych w zakresie Negocjacji i Mediacji oraz Sek­suologii Klinicz­nej. Posiada certyfikat mediatora rodzinnego European Forum for Training and Reaserch Family Mediation. Umiejęt­no­ści diagnozy i terapii sek­suologicz­nej roz­wijała pod­czas szkoleń w Zakładzie Sek­suologii Medycz­nej i Psychoterapii, Cen­trum Medycz­nym Kształ­cenia Podyplomowego oraz na stażu klinicz­nym w Poradni Sek­suologicz­nej i Patologii Współ­życia w War­szawie. Jest człon­kiem Pol­skiego Towarzystwa Psychiatrycz­nego.

Obszary zainteresowań i metody pracy:

W swojej pracy z klien­tami integruje metody terapii psychodynamicz­nej, sys­temowej i poznawczo-​behawioralnej. Zaj­muje się także szkoleniami z zakresu psychologii, sek­suologii i mediacji. Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin, w tym także osób które zostały zobowiązane do pod­jęcia terapii przez Sąd.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.